wstecz


Jacek Laskowski To zasadnicze pytanie tej wystawy. Jest kilka przyczyn z powodu których za podobrazia wybrałem tą najczystszą i zarazem najmniej skomplikowaną figurę geometrii. Kształt ten jest bliski człowiekowi od momentu narodzin - pierwszego otwarcia oczu. Pole ludzkiego widzenia anatomicznie przysłaniają zawężające się powieki, a z trzeciej strony ogranicza krawędź nosa, co powoduje, że jednym okiem widzimy obszar zbliżony do trójkąta. Każda perspektywa wizualna opiera się na przecinających się liniach ukośnych. Są one w otaczjacym nas świecie dominującymi nad teoretycznymi liniami równoległymi i prostopadłymi. W przeciwieństwie do wyimaginowanego, wszechobecnego, grzecznego, aczkolwiek niekiedy nie zastąpionego prostokąta "okna telewizora", kształt trójkątny dała nam sama Natura. Nadanie konkretnych kierunków formom obrazu, potęguje napięcie, zmusza do podążania myślą za nim, jakby się percepcyjnie dotyka wieży katedry gotyckiej. Brak dopełnienia do powszechnie używanego równoległoboku, stanowi pewną trudność w wyzwaniu twórczym, aby przesłanie treściowe obrazu móc ograniczyć jego formą, a zarazem spotęgować je przeistoczeniem w ekspresję kształtu blejtramu. Gdyż pauza muzyczna też gra i to niejednokrotnie głośniej niż najpotężniejsze kakofoniczne dźwięki. Z drugiej strony trójkąt przez swą pobudzajacą agresywność i dynamiczny charakter zmusza niejako twórcę do walki z nim, poprzez kompozycję na równi współpracującą, czy może innym razem zupełnie przeciwstawną. Malarstwo moje stanowi formę wypowiedzi moich wewnętrznych doznań, tęsknot, przemyśleń. Formy abstraktu nie są nim w pełni, gdyż potrafią bowiem, myślę, zasugerować odbiorcy coś jeszcze. Węzły splątanych linii rysunku, urealniają postaci wyłaniające się z kolorowych plam. Linie te być może dla kogoś będące ołowiem witraży, są dla mnie stanowią moje własne myśli, które niejako oplatają, określają osobowość i wnętrze zapisanych na płótnie wizerunków. Motyw źrenicy pojawiający się dość często w mojej twórczości to inerpretacja wszechobecności Opatrzności. Ekspozycja "Triangle" sugeruje również odbiorcy przestrzenną, trójwymiarową możliwość ingerencji za pomocą tych figur w zamkniętą przestrzeń przebywania "Homo urbanicusa".
Jacek Laskowski

--- O firmie --- Drukarnia --- Studio graficzne --- Wydawnictwo --- Oferta --- Galeria --- Linki ---