wstecz

Jacek Laskowski
Twórca wśród prac

- urodził się w 1959 r. w Bytomiu. W 1983 r. ukończył Politechnikę Śląską,
a katowicki Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom
w pracowni profesora J. Wuttke) w 1990 roku. Zajmuje się projektowaniem graficznym, malarstwem sztalugowym i fotografiką. Brał udział w kilku wystawach. Prace w zbiorach prywatnych w Europie. W jego twórczości odnaleźć można osobiste zafascynowania: przestrzeń, przyrodę, a nade wszystko relacje pomiędzy zamkniętym w swej klaustrofobicznej czasoprzestrzeni człowiekiem, a Wartościami Nadprzyrodzonymi. Jego malarstwo nacechowane jest dużą dozą ekspresji,
a eksperymentatorski warsztat ciągle wzbogaca o nowatorskie rozwiązania. Cykl "Triangle" to urealnienie ciągłych przemyśleń i wewnętrznych tęsknot kumulowanych przez lata, które eksplodowały w ostatnim czasie. Odkrywcze potraktowanie płaszczyzny płótna daje obserwatorowi pobudzające wrażenia estetyczne. Już sama forma trójkąta stanowi wnikliwe, syntetyczne spojrzenie na malarstwo. Ta nowa jakość spotęgowana jest poprzez wręcz scenograficzne rozmieszczenie "triangli" w przestrzeni wystawienniczej. Płaszczyzny obrazów ustawione są pod różnymi kątami w stosunku do siebie, jak i otaczających ścian, sufitu, podłóg. Ingerują w trzeci wymiar. Stają się niejako przestrzennymi rzeźbami, wychodzącymi w stronę obserwatora. Sądzę, że to koncepcyjnie nowe spojrzenie na sztukę potęguje dialog pomiędzy dziełem, a odbiorcą i wróżę tego typu działaniom twórczym pełnię aprobaty.
Jarosław Banyś


--- O firmie --- Drukarnia --- Studio graficzne --- Wydawnictwo --- Oferta --- Galeria --- Linki ---